Nyheter

Legekontoret


Legeattest ved skolefravær


Vi foretrekker at du sender spørsmål om legeattest via e-konsultasjon, slik at det kommer direkte til legen og i din egen journal.