Legekontoret

Informasjon til førere som har diabetes

https://www.vegvesen.no/forerkort/har-forerkort/fornye-forerkort/informasjon-til-forere-som-har-diabetes/